Timianhaven
Havdrup, Solrød
2017 - 2018

Bo­li­ger i mas­siv­træ

Timianhaven

Timianhaven opføres i Havdrup og består af 44 almene rækkehuse. 6 blokke med 35 to-etagers boliger og to blokke med 9 boliger i en etage. Boligernes areal varierer fra 42m2 til 105m2. Desuden opføres et fælleshus på 125m2.
Boligerne opføres i massive træelementer (CLT) og beklædes med teglskaller og lærketræ.

Blokkene i to etager har et asymmetrisk, stålbeklædt tag, der giver bygningerne et karakteristisk udtryk og differentierer indgangsfacaden fra havefacaden.
Indgangssiden markeres af en høj stejl tagflade, der knækker ud i et lille udhæng, som sikrer alle en overdækket indgang. Et ovenlys i hver bolig bidrager til den rummelige oplevelse og sikrer rigeligt dagslys. De markerer sig samtidig som en del af den stejle tagflade og understreger det karakterfulde udtryk.
Set fra havesiden fremstår bygningerne med en lodret facade i 2 etager og et svagt hældende tag, der også her fortsætter ud i et beskyttende udhæng.

Timianhaven opføres af massive træelementer

Situationsplan

Blokkene er placeret vinkelret på Havdrup Allé og er orienteret så de 2 og 2 deler et grønt gårdrum beplantet med frugttræer. Gårdrummet fungerer både som adgangsvej til boligerne og som fælles udendørs opholdsareal for beboerne.

Træ fra inderst til yderst

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Timianhaven

Kategori:Boliger

Bygherre: Boligselskabet Domea Solrød

Beliggenhed: Havdrup, Solrød

Bruttoareal: Samlet boligareal: 3.710 m2. Boligareal varierer fra 42-105 m2. Fælleshus 125 m2

År: 2017 - 2018

Status: Under opførelse

Antal enheder: 44

Anlægssum: 45 mio. kr.

Opgaven

Program: Opførelse af 44 almene boliger, heraf 35 i to etager og 9 i en etage, samt fælleshus

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Totalentreprise

Byggesystem: CLT elementbyggeri

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Liv Ridder Storgaard, Mirjam Hallin, Martin Erik Andersen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia

Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S