Pilotprojekt Blok B4
Gellerup
2016 - 2019

Po­r­te­ne til Gel­lerup

Alle blokke og næsten 2000 almene boliger skal renoveres i Gellerupplanen, der tidligere var synonym med problemer i det danske almennyttige byggeri og et ofte brugt eksempel på, hvor galt det kunne gå i de store boligplaner fra 60’erne og 70’erne. Bebyggelsens rygte var dog langt værre end virkeligheden, og den flotte og stolte bebyggelse har mange og robuste kvaliteter, som man bør passe godt på – også i fremtiden.

Blok B4 er den første blok der renoveres og Vandkunsten vandt opgaven ved en projektkonkurrence. Med den store helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj er bebyggelsens 80 nationaliteter på vej ind i en ny virkelighed, hvor området igen bliver attraktivt og en del af det moderne Aarhus med arbejdspladser, kultur, rekreative funktioner etc. Renovering, fortætning og nye boligtyper skal ændre området fra udsat boligområde til en attrativ bydel.

Det betyder, at området kommer til at rumme erhverv,butikker og kultur i et omfang, der gør en forskel. Og det kræver at bydelen åbnes fysisk mod resten af byen. Derfor kombinerer planen – som det første i Danmark – store fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Et væsentligt element i helhedsplanen er en gennemgribende indvendig og udvendig renovering af samtlige blokke i området startende med pilotprojektet B4.

Ny port til fremtiden

En af præmisserne i renoveringen af Blok B4, er at der skal slås hul i blokken for at skabe en ny vej ind i området, og den bliver samtidig et stærkt symbol på, at Gellerup nu går en ny og bedre fremtid i møde. Blokken bliver dermed en port med en strålende lysskulptur, som er fem etager høj og bred nok til, at en gade føres igennem. Der etableres ni boliger i selve portåbningen, og derudover renoveres de resterende 101 eksisterende boliger i blokkken.

Gellerupparkens 1824 eksisterende boliger blev skabt i optimismens og fremskridtets navn

De store og veludstyrede lejligheder blev bygget mellem 1968 og 1972 og tiltrak i de første år Aarhus’ progressive og intellektuelle.

Helt nye Citylejligheder

De nederste boliger sammenlægges til Citylejligheder eller rækkehuse i to planer.

Indgangen til opgangene bliver tydelige og indbydende.

Dagslys vælter ind gennem store glaspartier til de dobbelthøje indgange. Det skaber også tryghed, når man kan se ind og blive set.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Pilotprojekt Blok B4

Kategori:Boliger, Planlægning, Renovering

Bygherre: Brabrand Boligforening

Beliggenhed: Gellerup

År: 2016 - 2019

Status: Under udførelse

Anlægssum: DKK 94.500.000

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Renovering og sammenlægning af lejligheder

Opgavetype: Totalentreprise, vundet i projektkonkurrence

Byggesystem: Beton

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Hans Andersen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten og TRANSFORM

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: MOE A/S

Entreprenør: JCN Bolig A/S (totalentreprenør)