Sømærk
Sydhavnen
2003 - 2008

Hu­set i hav­nen

Den menneskelige skala

Stedet er Teglværkshavnen. Stor skala, store bygningsvolumener og stor åbenhed i strukturen. Hele området forekommer ustruktureret og forblæst og domineret af de store erhvervsdomiciler. De primære kvaliteter er vandet, spejlingerne, de lange kig og den store himmel, der sammen med vandet reflekteres i glasmastodonterne.

I denne kontekst har vi formet en boligbebyggelse, der ved hjælp af en række præcist definerede elementer forsøger at indføre en ny mellemskala i området. En skala, der er boligens og dog formår at indgå på lige vilkår med den eksisterende struktur.

Projektets intention har været at skabe en ø – der i samspil med boligerne skaber en unik mulighed for at få tæt nærkontakt til vandet, samt at give bebyggelsen en særlig karakter i mødet mellem ”boligstang” og ø.

Rumlige hierarkier

At bygge ved og ikke mindst på vandet, kræver særlig fokus på den brugsmæssige værdi og påkalder sig klare rumlige hierakier

Offentlig adgang til vandet i 'vandhaven'

Husene er søjlebårne/ svævende, og kun delvist forankret i den ”landfaste” ø. I denne forbindelse, opstår den store betonplade tæt ved vandet og en række forskellige rumligheder fra det store havnebassin til et mindre bolignært og overskueligt vandrum,vandhaven, der tilbyder nye brugsmæssige kvaliteter, fremkommer.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Sømærk

Kategori:Boliger

Bygherre: Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Finansgruppen Nordic A/S

Beliggenhed: Sydhavnen

År: 2003 - 2008

Status: Opført

Antal enheder: 120 boliger

Opgaven

Program: Almennyttige og private boliger, samt et fælleshus

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: 1. præmie i indbudt konkurrence

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Flemming Ibsen, Thomas Nybo Rasmussen

Og: Ole Halfdan Andersen, Jørn Hovind, Knud Kappel, Bjarne Lade, Marie Granholm og Jens Kristian Seier

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Lemming & Eriksson A/S

Entreprenør: KPC-byg A/S