Renovering af Gyldenrisparken
København
2006 - 2014

Respekt for det uper­fek­te

Et berygtet byggeri blev attraktivt

Gyldenrisparken på Amager er et blokbyggeri fra midten af tresserne, der både huser almene boliger og et plejehjem. Omkring årtusindskiftet var de høje betonblokke efterhånden så nedslidte, at en egentlig nedrivning var på tale. Valget faldt dog på en gennemgribende renovering, der tog udgangspunkt i en plan udarbejdet af Lejerbo, Københavns Kommune og Gyldenrisparkens egne beboere.

Med et større konsortium vandt Vandkunsten opgaven om helhedsrenoveringen. Ud fra en grundlæggende respekt for den eksisterende arkitektur, lavede vi en løsning, der fortætter og forfiner skalaerne i bebyggelsen.

Det nyopførte plejehjem i det store gårdrum danner nye friarealer og legepladser. Der er også blevet plads til både daginstitution og fritidshjem. Boligblokkene har blandt andet fået nye karnapper i facaden og større, mere anvendelige altaner. Og renoveringen er blevet taget godt imod. Siden projektet blev iværksat er ventetiden på en lejebolig i Gyldenrisparken steget fra 4-6 måneder til 20 år.

Gyldenrisparken er indstillet til RENOVERprisen.

Forelsket i det, der er

”Det er let at foragte det, som mange vil karakterisere som fejlslagen arkitektur – og transformere i stedet for at forfine noget bestående. Her vil vi gerne gå en anden vej. Vi tror på, at man skal forelske sig i det, der er. Først derefter kan du skabe de forandringer, der gør helheden endnu bedre.”

– Jan Albrechtsen, Arkitekt maa, partner

Social bæredygtighed og tryghed

Boligblokkenes facader har fået et tydeligt løft mens hovedudtrykket stadig er bevaret. Gulv-til-loft vinduer giver mere lys og livskvalitet i boligerne. Større altaner inviterer til mere ophold og binder på den måde ude- og indeliv bedre sammen. De nye karnapper fungerer tillige som en slags gadespejl, der giver ekstra tryghed i uderummene. Vinduer i de massive gavle tilfører på samme måde ekstra ’øjne’ i et tidligere utrygt rum.

Byg ned og byg tæt

Som et højhus der er lagt ned, slanger det nye plejehjem sig gennem det meget store gårdrum og skaber flere men mindre rum, der egner sig bedre til ophold og aktivitet end den oprindelige tomme plæne. Det grønne tag tilfører ny struktur og en behagelig udsigt fra de omkringliggende boliger.

Før

Bebyggelsen var mørk og gennemgående utryg. Lejlighederne var mørke med høje betonværn på de små altaner.

Et opgør med det almene lighedsprincip

Alle lejligheder har fået noget ekstra, men de har fx ikke karnapper samme sted – et bevidst opgør med det ellers traditionelle lighedsprincip. Variationen bryder det monotone og ensartede udtryk i betonbyggeriet.

De vigtige mellemrum

En følelse af at være hyper-eksponeret afholdte mange beboere fra at opholde sig i de store rum mellem stokkene. Der er derfor arbejdet med flere men mindre steder og zoner i disse mellemrum, der dermed føles mere intime.

Daginstitutionen

Gaia er indstillet til RENOVERprisen 2017

Den nye facadebeklædning

Plejehjemmet

Nye beboersammensætninger

Som led i renoveringen er flere små lejligheder lagt sammen til større familieboliger. Lejlighederne tiltrækker en ny type lejere, der tilfører en mere mangfoldig og ressourcestærk beboersammensætning i Gyldenrisparken.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Renovering af Gyldenrisparken

Kategori:Boliger, Kultur & institutioner, Planlægning, Renovering

Bygherre: Lejerbo

Beliggenhed: København

Bruttoareal: Renovering af almene boliger & børnehus 37.300 m². Nybyggeri af Børnehus og plejecenter: 10.000

År: 2006 - 2014

Status: Afleveret

Antal enheder: 468 lejemål

Anlægssum: 750 mio kr

Opgaven

Program: Boliger, daginstitutioner, plejeboliger

Aktivitet: Renovering, nybyggeri, brugerproces

Opgavetype: 1. præmie i konkurrence

Byggesystem: Beton i de eksisterende boliger. Massivtræ i nybyggeriet

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kim Dalgaard, Camilla Stilling, Troels Trier Mørk, Gilles Charrier, Sigurd Vinde Akselsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten og Witraz

Landskab: Algren og Bruun

Ingeniør: Wissenberg