Strategisk byplanlægning - Benjamin Franklin Village
Mannheim, Tyskland
2013 - 2014

Fra kold krig til grøn by

Benjamin Franklin Village

I udkanten af sydtyske Mannheim ligger Benjamin Franklin Village, en forladt amerikansk militærbase, som stammer fra den kolde krig.
Dette område skal udvikles og gøres til en integreret del af byen. Mannheim siger endelig farvel til den kolde krig og goddag til en super-grøn ny bydel.

Men hvordan kan en sørgeligt udseende og nedslidt gammel militærbase transformeres til en levende bydel for Mannheimere i alle aldre?

 

Karakteristisk bebyggelse

Nye forbindelser til det omkringliggende landskab skal hjælpe os med at skabe et af de mest attraktive boligområder i regionen, med mulighed for et stærkt lokalsamfund og nem adgang til naturens faciliteter såvel som offentlig transport. Den lokale bebyggelsestypologi i Mannheim består af klart afgrænsede bebyggede områder i et grønt landskab. Samme strategi med grønne urbane øer strukturerer omdannelsesplanen for den forladte militærbase. Over 15 år skal planen danne 5 store boligkvarterer med hver sin karakteristiske tilknytning til det omkringliggende landskab.

De urbane øer er præcise figurer med veldefinerede overgange mellem det byggede og landskabet. De fligede kanter trækker naturen tæt ind til husene. Alt efter placering er det grønne af forskellig karakter som skov, marker, eng, bypark eller idrætspark.

Nyt liv i gamle bygninger

Det eksisterende renoveres og ombygges, nyt bygges imellem og fortætter, det ubrugte rives ned for at undgå præget af spøgelsesby.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Strategisk byplanlægning - Benjamin Franklin Village

Kategori:Planlægning

Bygherre: Stadt Mannheim

Beliggenhed: Mannheim, Tyskland

Bruttoareal: 143 ha

År: 2013 - 2014

Status: Under udvikling

Opgaven

Program: boliger, erhverv, kultur og institutioner, forskning

Aktivitet: strategi for nybygning, tilbygning, energirenovering/ombygning af militærbase

Opgavetype: indbudt konkurrence

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Mirjam Hallin, Morten Kjer Jeppesen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten