Nordic Built STED - Æblelunden POE
Gyngemosen, Søborg
2006 - 2008

Er Æb­le­lun­dens ar­ki­tek­tur sta­dig flek­si­bel?

Spørgeskema til alle Æblelundens beboere

Da Æblehaven blev bygget på Gyngemose Parkvej i 2007, var boligmarkedet ophedet og priserne høje. For at holde priserne lave tilbød udvikleren derfor, i samarbejde med arkitekterne fra Vandkunsten, en række forskellige boligtyper til salg med indretningsniveauer der varierede fra ‘gør-det-selv-færdigt’ til komplette, færdige lejligheder.

I dag udgøres Æblelundens beboere af både ejere og lejere.

Spørgsmålet er, hvad der siden er sket med den oprindelige fleksible eller måske robuste arkitektur?

——

>> Link >> Æblelundens beboere kan hente og udfylde eller printe spørgeskema her

——

Ved hjælp af spørgeskemaer og tegninger af lejlighedernes indretning, ønsker vi med denne undersøgelse at blive klogere på konkrete forandringer i de enkelte lejligheder i Æblelunden for at kunne forbedre boligkoncepter i fremtiden.

°  Har boligernes indbyggede fleksibilitet medført forskellige og mangfoldige indretninger ?

°   Er mulighederne blevet udnyttet af de næste ejere og lejere ?

°   Er beboerne, og især efter første generation, overhovedet klar over de oprindelige koncepter ?

°  Har de særlige boligkoncepter medført en særlig variation i indretningen hos forskellige beboere ?

°   Og påvirker denne fleksibilitet ejerskabet og det sociale tilhørsforhold til boligerne ?

Hvem står bag undersøgelsen?

Undersøgelsen er en lille del af et større forskningssamarbejde mellem universiteter og arkitekttegnestuer, herunder Æblelundens arkitekt Vandkunsten, Danmarks Tekniske Universitet og det svenske universitet Chalmers. Projektet hedder ‘Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design  (forkortet STED). Det har fokus på bæredygtighed i en meget bred forståelse.

Nogle af Nordic Built STEDs delprojekter handler om, hvordan – eller om – digitale værktøjer kan gøre byggerier mere bæredygtige. Andre projekter – som dette – handler om  sociale og kulturelle elementer af bæredygtighed.
Forhold, der er ubeskrevet i forskning og udvikling.

Data og holdninger i besvarelsen?
Vi (forskere fra Vandkunsten, DTU og Chalmers)behandler alle besvarelser helt fortroligt. Hvis vi anvender svar eller tegninger i formidlingen af projeket, vil det derfor ske
i en anonymiseret form.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Anne-Mette Manelius fra Vandkunsten
på  am@vandkunsten.dk

Læs mereLæs mindre

Er Æblelunden robust og fleksibel?

Bygninger og boliger, der er lette at bygge om, kan omtales som robuste for nye måder at bo på. Ved at tilpasse indretningen i en bolig, kan man undgå at rive bygninger ned - og dermed spare energi og klodens ressourcer. Derfor undersøger vi blandt andet Æblelunden 10 år efter byggeriet blev opført.

Bygningens forskellige plantyper

Lejlighedstype A2-1

Lejlighedstype A2-5

Lejlighedstype A3

Lejlighedstype A4

Lejlighedstype A5

Lejlighedstype B2-2

Lejlighedstype B1-2

Lejlighedstype B3-1

Lejlighedstype B3-5

Lejlighedstype B4-1

Lejlighedstype B4-4

Lejlighedstype B5-1