Kickstart Tornhøj
Aalborg

De­sig­net til fæl­les­skab i byen

En serie af byrum

Projektet Kickstart Tornhøj fokuserer på Aalborg forstaden Tornhøj. En ny bro er områdets pejlemærke med træ og beton og erstatter en tidligere undselig viadukt. Projektet er en del af et langt større byudviklings- og landskabsprojekt som vi har udført for Aalborg Kommune og Realdania og i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab.

En serie af fortættede byrum er designet til at udgøre rammer for fællesskaber. Trappetrin, scener og legepladser er nøje formet til at invitere til at mødes og til at lege. På den facon, er forbindelsen langt mere end blot en sti – men nærmere en helt række mødesteder.

Præmieret byrum

“En mørk tunnel er blevet til en lys skulpturel bro delt i to, så dagslyset kan falde ned langs lamelbeklædningen. Et kedeligt stiforløb er blevet til et forløb af oplevelser langs et byrum. Udformningen af byrummene i samspil med områdets offentlige funktioner er vellykket. Intentionerne er gennemført fra ide til udførelse i et godt samarbejde. Omdannelsen viser, hvor vigtigt det er, at arkitektur og design er med til at løfte rammerne for byliv.”

- Aalborg kommune, præmieringsmotivering

Byvandringer og workshops

En borgerinddragelsesproces med byvandringer og workshops var udgangspunkt for programmering af anlægget for kickstartprojektet.

Målet er et aktivt by- og torveliv - på trods af den store befærdet firsporet vej

Tunnellen og samspillet mellem de nye byrum på begge sider af tunnellen er bearbejdet, så de vil opleves som et sammenhængende bystrøg med forskellige zoner og steder med muligheder for ophold og til mange forskellige daglige aktiviteter – men også til særlige arrangementer. Her er der både plads til en byhave, butikker og caféliv.

Den lange træk for reel byudvikling

Planerne for udviklingen af Aalborg Øst blev igangsat i 2012 med konkurrencen om en masterplan, ‘City in between’, vundet af Team Vandkunsten. Siden da har vi udviklet en helhedsplan for Astrupstien i 2014, lavet kickstart forundersøgelse 2014 og helhedsplan samt lokalplan for Tornhøjområdet i 2015. Fælles bygherre på kickstartprojektet er Realdania og Aalborg Kommune.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Kickstart Tornhøj

Kategori:Planlægning

Bygherre: Aalborg Kommune og Realdania

Beliggenhed: Aalborg

Bruttoareal: 10.500

Status: Udført

Anlægssum: DKK 33 mio

Opgaven

Program: Bro, byrum og stiforbindelse

Aktivitet: Helhedsplan og totalrådgivning

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kirstine Fagerlund Hvidegaard

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Marianne Levinsen