Virginiavej

2011 - 2013

Dag­in­sti­tu­tio­nen Mid­går­den på Vir­gi­ni­a­vej

Børnevilla på Frederiksberg

Vigniavej er en villavej på Frederiksberg ved København. Da Frederiksberg Kommune indbød Vandkunsten til en konkurrence om en ny daginstitution på vejen, tog vi udgangspunkt i de lokale bygningstyper og tegnede en slags dobbelt børnevilla for at passe ind.

Det er på samme tid en stilfærdig og oplevelsesrig bygning; Et let genkendeligt bygningsvolumen med et asymmetrisk tagsnit, store skorstene og varierende vinduesudformning og placering.

Daginstitutionen  består af et par ”villaer” i to etager. Begge er udformet med en høj pudset sokkel og beklædt med skifer på vægge og tag, mens mellembygning og tagterrasse er beklædt med træ.

Med solceller på taget, har institutionen fået energimærke 2020, som er det højst mulige indenfor energiforbrug i bygninger i bygningsreglementet.

Bygningen har mange kig på kryds og tværs af rum og etager - visuelle kig, som stimulerer til bevægelse. En variation i rummenes udformning og dagslysindfald, understøtter desuden et stort antal forskellige aktiviteter.

En oplevelse for øjet

Alle gruppe- og fællesrum er i direkte forbindelse med et uderum, have eller balkon og tagterrasse.

Øer til leg

Udearealerne er opdelt i et forareal, samt to legeområder, henholdsvis nord og syd for liggestuen. I forlængelse af grupperummenes terrasser i stueetagen, er der udformet sandkasser og siddeplinte som en blød overgang til den sydlige legeplads. Hække underdeler begge legepladser i mindre ”øer” indrettet til leg.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Virginiavej

Kategori:Kultur & institutioner

Bygherre: Frederiksberg Kommune, Børne- og Unge Området

Bruttoareal: 820

År: 2011 - 2013

Status: Udført

Anlægssum: 24 mio DKK

Opgaven

Program: Integreret daginstitution

Aktivitet: Totalrådgivning, brugerproces

Opgavetype: 1. præmie i indbudt konkurrence

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Søren Nielsen, Kristian Martinsen, Thomas Nybo Rasmussen, Hildur Hansen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia as, rådgivende ingeniører