Daginstitution på Gerlevvej
Brønshøj
2012 - 2014

To byg­nings­ty­per i en mat­cher na­boblok­ke og -vil­la­er

Vi tegner med udgangspunkt i ‘Husums liberale bymæssighed’ en institution, hvis arkitektoniske udgangspunkt er det selvgroede og uformelle.

Forstadens frie arkitektoniske rum viderefortolkes således, at de omkringliggende bygningstypologier inspirerer til en bygning, der arkitektonisk fletter stok og villamotiv.
Resultatet er en to-etagers institution, der mod Gerlevvej fremtræder som en varieret, skulpturel stok i en skala, der matcher boligblokkene og mod syd fremtræder som to klumper i villaernes skala.

Sammensmeltningen af de to bygningstypologier understreges af den ensartede lette facadebeklædning, der er formgivet med udgangspunkt i idéen om det
uformelle og collageagtige.

Konstruktionsprincippet er rumstore byggeelementer udformet i ensartede bredder og baseret på trækonstruktioner.
Legepladsen definerer en række forskellige aktivitetszoner, og lægger sig i sin typologi nærmere de omkringliggende villahaver end et egentligt legelandskab.

Mod bygningen etableres terasser, der med træbeklædte læskærme med indbyggede sandkasser kan ses som en udvidelse af de bagvedliggende grupperum.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Daginstitution på Gerlevvej

Kategori:Kultur & institutioner

Bygherre: Københavns Kommune

Beliggenhed: Brønshøj

Bruttoareal: 1.300

År: 2012 - 2014

Status: Udført

Anlægssum: 23,8 mio kr

Opgaven

Program: Børneinstitution

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: 1. præmie i indbudt konkurrence

Byggesystem: Træbaserede boksmoduler

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Rasmus Kragh Bjerregaard, Kristian Martinsen, Liv Ridder Storgaard, Thomas Nybo Rasmussen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Sloth Møller

Entreprenør: BM Byggeindustri