Borgergade
København
2013 - 2014

Ener­gi­renove­ring af det gam­le jer­n­be­ton­hus

Jernbeton i Borgergade

Thorvald Dreyers Borgergadehus erstattede et helt bykvarter da det blev opført under besættelsen 1940-45.

Det store hus rummede oprindeligt en lang række håndværksvirksomheder og er opført i jernbeton og tegl dimensioneret til store laster. I dag anvendes huset dog primært til kontorerhverv.

Vandkunsten fik til opgave i samarbejde med ingeniører fra Wissenberg a/s at skitsere og udføre en omfattende renovering af ejendommen for ejeren Kavi Invest a/s og Dreyers Fond.

Procesdesign

Projektet består af en række indgreb, der er designet til at kunne udføres uafhængigt af hinanden, således at huset til enhver tid fremstår færdigt uanset hvilket arbejder, bygherren vælger at iværksætte først.

Etaperne inkluderer:
+ etablering af to nye, tilbagetrukne penthouse-etager
til erhverv.
+ renovering af facader med efterisolering, nye vinduer
og udvendig solafskærmning.
+ udvidelse og renovering af butiksarealer i stueetagen.
+ nyt design af Borgergades vejprofil i samarbejde med
Københavns Kommune.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Borgergade

Kategori:Erhverv, Renovering

Bygherre: Dreyerfonden og Kavi Invest

Beliggenhed: København

Bruttoareal: 7500

År: 2013 - 2014

Status: Udført

Anlægssum: 34,5 mio DKK

Opgaven

Program: Erhverv

Aktivitet: Energirenovering og ombygning

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Sigurd Vinde Akselsen