Tilbygning til Bernadotteskolen
Hellerup
2007 - 2009

For­nem­mel­se for ste­dets ånd

Et lille projekt med stor effekt

Bernadotteskolen i Hellerup haft kroniske pladsproblemer gennem sin snart 60-årige historie uanset hvor mange naboejendomme skolen har opkøbt gennem tiderne, og uanset hvor mange ombygninger der er foretaget. Pladsbehovet er til stadighed vokset, fordi nye tider medfører nye forestillinger om, hvad der pædagogisk set er ”plads nok” – og det kræver en vedvarende refleksion over vores mangeartede bygninger og de muligheder, de rummer.

Derfor undfangede Bernadotteskolen i 2007 og samarbejde med Vandkunsten idéen om en tilbygning til Hellerupvej 11, Det Gl. Hus. Udvidelsen består af 3 nye klasseværelser, et nyt bibliotek, en højloftet teater- og gymnastiksalsal, et større snedkerværksted samt 2 svævende opholdsterrasse

Skole i småbygninger

Vandkunstens løsning på Bernadotteskolens udvidelse ændrer ikke på, at skolen har begrænsede friarealer mellem bygningerne. Udvidelsen af hovedhuset mod Hellerupvej er til gengæld gjort på en sådan måde, at skolen samtidig tilføres to nye uderum på taget.

Udvidelsen

Udvidelsen hævder sig som en selvstændig bygning og lægger sig således i direkte forlængelse af skolens sammensatte bygningsmasse. De fysiske rammer var udfordrende og tilbygningen fremstår som et utraditionelt eksempel på hvad der kan lade sig gøre under vanskelige forhold. Nybyggeriet fremstår som endnu en blomst i Bernadotteskolens brogede bygningsudtryk

Dagslyset filtreres gennem løv fra blåregn, sortbladet vedbend og vildvin

Tilbygningen er udvendigt forsynet med et opspændt wiresytem, der efterhånden er bevokset.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Tilbygning til Bernadotteskolen

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering

Bygherre: Bernadotteskolen

Beliggenhed: Hellerup

Bruttoareal: 253

År: 2007 - 2009

Status: Udført

Antal enheder: Tre nye klasseværelser, et nyt bibliotek, en teater- og gymnastiksalsal, et større snedkerværksted samt to svævende opholdsterrasser

Anlægssum: Støttet af Realdania med 1,6 mio kr

Opgaven

Program: Udvidelse af skole

Aktivitet: Totalrådgivning og landskab

Opgavetype: Opdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Olmo Ahlmann, Flemming Ibsen

Og: Jørn Hovind

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Moe

Entreprenør: DrivhusEffekten ApS (hovedentreprenør)

Konsulent: Projektet er blevet til i samarbejde med Realdania, ligesom Magnussen Design har doneret inventaret i klasseværelserne.