Med henholdsvis Wissenberg og Orbicon som underrådgivere har Vandkunsten vundet to rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand, almene boliger, for henholdsvis ‘Nybyggeri, øst’ og ‘Renovering, øst’. Således fortsætter et allerede etableret samarbejde mellem Domea.dk og Vandkunsten/Wissenberg, som de seneste fire år har arbejdet sammen under rammeaftalen for nybyggeri. Det er der bl.a. kommet projekter som Timianhaven, Bataljonen og Borgen, Svendborg Gl. Skole ud af. Vi ser nu frem til også at etablere samarbejdet med Domea.dk og Orbicon i rammeaftalen om renovering af de mange eksisterende almene boligejendomme, der er administreret af Domea.dk.