Tegnestuen Vandkunsten har vundet byplankonkurrencen for Horner Geest i Hamburg. Udviklingsplanen omfatter fortætning med 400.000 etagekvadratmeter, et nyt bydelscenter ved en kommende metrostation og omfattende kvarterløft af boligområder i bydelen, der i store træk er opført i 1950’erne og 60’erne. Tegnestuen Vandkunstens udviklingsplan skal nu danne planlægningsgrundlaget for den videre udvikling af en bydel på størrelse med hele Hamburgs middelaldercentrum. Byudviklingsprojektet er til dato da også et af tegnestuens største

Træer og billige boliger bevares
Strukturplanen introducerer et nyt netværk af by- og landskabsrum som spænder i skala fra Bytorv og landskabsloop til lokale samlingsrum i kvarteret, til gårdhavefælleskaber og private forhaver. Alle bevaringsværdige træer bevares i det store område og bydelens større landskabsrum forbindes i et grønt loop med naturrum, leg, dyrkning og sport som større regional attraktion.

Landskabet er en bærende del af områdets identitet og håndtering af regnvand er indtænkt som tiltag til at skabe nye kvaliteter og klimasikre kvarteret.

Grønt loop forbinder kvartererne
Vandkunstens projektforslag har overbevist juryen med et koncept for et grønt og livligt byområde baseret på kernetemaerne i at forbinde, kondensere, bevare og differentiere. Et grønt loop forbinder kvartererne, hvor nye lejligheder bygges som udvidelser og nye bygninger med respekt for de eksisterende bygninger og de karakteristiske træer. Midt i distriktet er udformet en ny plads og bymidte for den fremtidige Horner Geest metrostation.

Konkurrenceproces i halvandet år – 2 teams fra Danmark

Juryens besluttede enstemmigt at det er forslaget fra Tegnestuen Vandkunsten der skal danne grundlag for rammeplanlægningen. Hermed er offentliggørelsen kulminationen på et parallelopdrag med 2 faser og flere workshops der har forløbet i mere end halvandet år. I slutningen af ​​2019 iværksatte delstatens myndighed for byudvikling og boliger og Hamburg-Mitte-distriktet i fællesskab processen for byudvikling og planlægning af byrum. Fem anerkendte planlægningsteam fra Tyskland og udlandet deltog, heraf 2 fra Danmark.

Fra den store helhed til mindre delområder
I første del af konkurrencen handlede om at se på hele området, mens 3 delområder blev udvalgt i anden fase, for eksemplarisk at vise hvordan koncept(er) kan omsættes i en målestok der er tættere på den enkelte borger

Vision 2030 med metrostation og mere mangfoldighed
Omkring 3.100 nye lejligheder, en forbedret social infrastruktur, en opgradering af de grønne åbne områder og udvidelse af U4-undergrundslinjen er blandt de centrale mål for en vision for området udviklet i 2018 af delstatens regering i Hamburg. Her er det ambitionen at området, der er præget af bygninger fra 1950’erne og 1960’erne, skal blive mere bymæssigt og mangfoldigt, samtidig med at det forbliver grønt og økonomisk tilgængeligt.

”Vi er meget glade og også stolte af at vores projekt skal danne grundlag for det videre forløb, der nu skal sættes i gang. Vi søger med vores koncept at skabe en levende by for alle- uden nedrivning af billige eksisterende boligm2. Mantraet har været at hver ny bygning skal løfte og understøtte fællesskaber med eksisterende boliger. Alle store bevaringsværdige træer skal bevares og at Horner Geest skal være et sted, med et centrum og egen identitet.” siger Jan S. Kauschen, arkitekt og partner og fortsætter ”Projektet betyder meget for os, fordi det er et bæredygtigt svar på fortætning og områdeløft af nedslidte boligområder. Visionen adresserer ikke kun Hoerner Geest, men mange af efterkrigstidens punkt- og stokbebyggelser, som kæmper med de samme udfordringer. Det er områder hvor mennesker med mindre lønninger har mulighed for at betale huslejen, men er samtidig udsatte områder med stor grad af utryghed.”

Konkurrencen har været udformet over 2 faser. I det over 18 måneder lange parallelopdrag har indeholdt flere online workshops hvor mange aktører, eksperter og borgere har deltaget.

Fra formanden af bedømmelsesudvalget kalder Vandkunstens forlag for “et afbalanceret samspil mellem nye byudviklingsimpulser og omhyggelig videreudvikling af beholdningen af ​​beboelsesejendomme og åbne rum. Dette er et stabilt og samtidig meget inspirerende grundlag for yderligere arbejde med Horner Geest byrum.”

Kontakt // Jan S. Kauschen eller Anne-Mette Manelius
Pressemappe