Risbjerggård er Hvidovres lokale kulturinstitution med en poetisk broget fortid af fest og ballade, banko og afdansningsbal og en række ombygninger bag sig. I vinderprojektet bevares dele af den gamle gård som det velkendte ansigt udadtil for det ny kulturhus og hele byen inviteres ind i byens fælles dagligstue med spisehus, orangeri, teatersal, åben scene, forsamlingslokaler og en åben have.

Hus uden bagside

Kulturgårdens 2700 kvadratmeter organiseres i fem separate volumener – fire nybyggede og den historiske Risbjerggård. Teater Vestvoldens nye teatersal ligger i det midterste og største af de fire nye bygningskroppe. De fem enheder knyttes sammen af Orangeriet, der rummer husets hovedindgang og bliver det daglige omdrejningspunkt som en lille bydel i byen med gader og pladser. Partner hos Vandkunsten Flemming Ibsen fortæller om forslaget: ”Det er en bærende præmis i forslaget, at kulturhuset åbner sig mod borgerne og byen på forskellig måde og mod alle verdenshjørner” forklarer han om projektets disponering og fortsætter: ”Vores forslag til Kulturgården er opdelt i mindre enheder for at passe ind i sammenhængen uden at dominere, – et anlæg uden bagsider i en skala, der er tilpasset både rådhus og villaområde”

Teaterhaven er forbindelse til byen

Haverummet Teaterhaven bliver den fysiske kobling til Hvidovrevej og byens rådhus og bibliotek på den anden side. Teaterhaven er mindst lige så vigtigt som projektets byg-ninger og er central som det ekstra uformelle rum, hvor husets aktiviteter kan sive ud og byens liv kan flette sig med Kulturgårdens. Haven inviterer til, at man lægger hverdags-ruten forbi til en kort visit med leg eller en hurtig kop kaffe, samtidig med at foreningsliv, teater og større arrangementer kan indtage haverummet. Denne kobling mellem større offentlige og folkelige funktioner i Hvidovre bliver første trin i implementeringen af en vedtaget helhedsplan for at få mere liv i bymidten.

Kulturgård for alle

Selvom Vestvolden Teater får hjemme den nye kulturgård, behøver man ikke en teater-billet for at kigge forbi. Et nyt spisested bliver nemlig den bredeste kontaktflade mellem Kulturgården og Hvidovre. Her kan alle droppe ind uanset teaterinteresse eller tilknytning til Hvidovres foreningsliv. Spisestedet er placeret i den bevarede del af Risbjerggård for at understrege vigtigheden af bygningen både i bybilledet – og måske endnu vigtigere – i borgernes bevidsthed. Her ligger potentialet for at gøre det Kulturgården til et sted for alle. I løbet af efteråret vil arbejdet med projekteringen af det nye kulturhus gå i gang. Det er planen, at kulturcenteret i Hvidovre Bymidte vil blive indviet i foråret 2022.