Et stråtag udført på et almindeligt villahus kan spare atmosfæren for ca. 13 % af husets samlede miljøpåvirkninger eller ca. 5.000 kg CO2-eq. over 50 år i forhold til et tagpaptag. Det viser en undersøgelse udført af Tegnestuen Vandkunsten.

Imens der diskuteres ‘hvordan’ og ‘hvornår’ Danmarks CO2-udledning skal nedbringes, peger magasinet Tæk på stråtaget som en del af løsningen. Derfor fik Vandkunsten opgaven af Tækkelauget og Straatagets Kontor, som er tækkebranchens udviklings- og informationskontor, til at analysere og sammenligne klimaeffekten Global Warming Potential på en række tagmaterialer, herunder stråtag. Tegnestuens undersøgelser viser at stråtag er op til en 90 % mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl. Som man kunne forestille sig, er det mindre miljøskadeligt at bruge materialer tæt på tækkepladsen end tagrør fragtet kloden rundt. Undersøgelsen viser at materialets oprindelsesland stor betydning for resultatet, og danske strå har 25% af klimapåvirkningen fra kinesiske strå.

Tegnestuens undersøgelse er publiceret i Tæk, Oktober 2020, forfatterne er Jan Kauschen Arkitekt PhD og partner, samt Michael Granby-Larsen, der er ingeniørstuderende.
Kontakt Jan Kauschen for rådgivning om bæredygtig omstilling, klimatilpasning og LCA.

Illustrationer og visualiseringer ved Lise Garval og Nanna Lundorf, arkitektstuderende i forskningspraktik hos Vandkunsten.