En ny bro forbinder Køges bymidte med byens nye byudviklingsområder og kysten. Broen er en vigtig del af udviklingsplanen for Køge Kyst som Vandkunsten har formuleret. Her er den store fortælling i skitseforslaget koblingen mellem stationsområdet og Collstropgrunden, eller sagt på en anden måde, den fine gamle centrale del af Køge og den aktuelle byudvikling mod kysten, og som tidligere var utilgængelig med industri. Samtidig tilstræbes en optimal afvikling af den offentlige transport. At krydse banen og bruge stationen, mener vi skal være en oplevelse der er markant mere spændende end det har været  – fremover skal hverdagsrummet være attraktivt. Broens afsæt i den centrale del af Køge fejres med en moderne `Køgesk´ udgave af den spanske trappe i Rom – en bred trappe med mulighed for ophold og kig i øjenhøjde til det lokale byliv. Broen afsluttes i dag lidt pludseligt mod øst fordi den skal møde en hævet byplads, der endnu ikke er opført Forbindelser over banearealet til de nye byområder mod kysten var centrale i den store Køge Kyst udviklingsplan. Udover stationsbroen, er en biltunnel allerede etableret nord for stationen og syd for stationen, etableres en stor underføring, i form af en sænket plads, der forbinder Køge bymidte med havnen under togskinnerne.