Genbrug af byggematerialer og cirkulær økonomi skal ikke bare kunne betale sig – genbrugsløsninger skal også være virkelig smukke og forarbejdede med en minimal mængde energi for faktisk at være bæredygtige. Klodens ressourceknaphed er ingen hemmelighed og derfor må vi skubbe på og skabe den dokumentation vi selv har eftersøgt. Det er baggrunden for udviklingsprojektet, hvis resultater nu er trykt i en rapport. ”Ved traditionel håndtering af affald ved renoveringsprojekter, går der potentielt ressourcer tabt af tre slags – nemlig økonomiske, miljømæssige og kulturelle. Ved at arbejde seriøst og dokumentere dissee temmelig forskellige typer ressourcer, tilføjer vi faktisk helt nye parametre til udviklingen af bæredygtigt byggeri” mener Søren Nielsen, arkitekt og partner i Vandkunsten og projektleder på udviklingsprojektet. Det er en tværfaglig gruppe af arkitekter, ingeniører og genbrugskøbmænd, der er gået sammen. Tegnestuen Vandkunsten har ledet projektet  i team med genbrugsvirksomheden Genbyg, samt den norske ingeniørvirksomhed Asplan Viak, konsulenten Hjelness Consult og svenske Malmø Tekniske Universitet. Det er komplekst og utraditionelt at vurdere noget så forskelligt som skønhed, økonomi og miljø. Derfor har man i projektet om direkte genanvendelse af byggematerialer kombinereret klassiske arkitektfaglige metoder som design, skitsering og bygning af 20 prototyper i 1:1 med dokumentation, der kan måles og vejes af alle forabejdningsprocesser, LCA-analyser, samt forretningsmæssige analyser. Der er udviklet ny praksis for genanvendelse af byggematerialer på højt niveau og i alle komponenternes stadier fra nedrivning til nye produkters adskillelse. +             De store mockups viser, at de genbrugte materialer kan blive til smukke nye produkter, designet for adskillelse og anvendelige som facader eller indendørs vægsystemer. +             Nye kommissioner viser, at der faktisk er en efterspørgsel på kreative og bæredygtige løsninger, når konkrete muligheder og prisen bliver tydelig fra starten. +             Sammenlignelige LCAer bekræfter formodningen om miljømæssige fordele ved genanvendelse – undtagen for beton, der har vist sig dyrt, besværligt og energitungt at genbruge direkte +             Den brede interesse i de bygge prototyper, samt open-source formidling vil forhåbentlig inspirere byggeindustrien og påvirke brugere til at implementere tanker og systemer fra projektet. ISBN/ 978-87-999731-0-1 EAN/9788799973101