Hvert andet år uddeles i Hamar Kommune Byggeskikkprisen, der i år har urban fortætning som tema. Hamar Kulturhus har fået prisen for sin fortætning som bygningen bidrager til i byen – og i form af den livlige aktivitet, der udfolder sig i og fra huset. Bygningen styrker den markante karréstruktur i byen, ligesom den har etableret en tiltrængt afslutning af byrummet om byens torv. Huset, som blev indviet i 2014, rummer aktiviteter for store og små, øvelokaler, café, bibliotek og biografer, ligesom huset er hjemmebane for det lokale teater. Vi er stolte over at kulturhuset modtager prisen, der i vurderingen har bedømt flere aspekter af husets kvaliteter – den bymæssige sammenhæng, bygningens udtryk, og dens impact på lokalmiljøet og hele regionen. Vi har opført huset for Hamar Kommune i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Anderssen og Fremming, Hamar >> Kontakt/ Flemming Ibsen