Hent rapporten her Økonomiske, energimæssige og kulturelle ressourcer går i dag tabt når byggekomponenter ender som affald ved renovering. Derfor igangsatte Vandkunsten i 2014 et intenst udviklingsprojekt sammen med genbrugsvirksomheden Genbyg og en række nordiske parter. Projektet Nordic Built Component Reuse er støttet under Nordic Built. Ved en række 1:1 prototyper, udforskede vi i projektet en ny praksis for anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter. Med den brede forståelse af ressourcer og af Livscyklusforståelsen har vi med projektet føjet nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri, som primært i dag fokuserer på at nedbringe energiforbruget til drift. Ny kommissioner for produkter og systemer bekræfter konceptets kommercielle potentiale, LCAer bekræfter formodningen om miljømæssige fordele ved genanvendelse, og den brede interesse i de byggede prototyper, samt open-source formidling vil forhåbentlig inspirere byggeindustrien og påvirke brugere til at implementere tanker og systemer fra projektet. I flowcharts registrerede vi tid og energiforbrug ved omdannelsen. Disse data blev anvendt til LCAer for udvalgte prototyper. For at kunne relatere LCA for komponenterne af genanvendte byggematerialer, lavede vi i projektet LCA for ’nye’ og traditionelle produkter. De sammenlignelige LCA’er viser klart, at der er miljømæssige fordele ved at genanvende byggematerialer uden at downcycle. Beton er dog stadig vanskelig og her var resultatet nedslående – dyrt i ressourcer og ikke tilfredsstillende. >> Kontakt/ Søren Nielsen (redigeret link – feb 2017)