Odense Kommune har ikke en stadsarkitekt og har i stedet etableret et arkitekturråd, der favner et bredt vidensfelt indenfor arkitektur, landskab og byudvikling. Jan Albrechtsen er udpeget som et af rådets 5 medlemmer, der mødes 4 gange om året og skal komme med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang. De skal komme med bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe den gode by. Tilmed kan de komme med anbefalinger til konkrete projekter eller planer på et tidligt stadie. Endvidere skal rådet komme med input til en ny arkitekturstrategi i Odense.

Arkitekturrådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger. Tilmed skal rådet understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen og bidrage til en merværdi i byens udvikling til glæde for byens borgere.

Arkitekturrådets medlemmer// 27. marts 2019 vedtog Odense Byråd at kommunen skulle have et arkitekturråd med reference til følgende institutioner: Et medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening, et af Dansk Landskabsarkitekter, et af Byggesocietetet og to af Odense Kommune.

De fem eksterne fageksperter er: Jan Albrechtsen, arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten, Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt og faglig leder af Landskab i JJW Arkitekter og formand for Danske Landskabsarkitekter, Torben Thisted Jacobsen, landinspektør og markedschef i LE34, næstformand i Byggesocietetet, lokalafdeling Fyn, Nicolai Carlberg, etnolog og medindhaver af Carlberg-Christensen og Hans Peter Svendler Nielsen, arkitekt og indehaver af konsulentfirmaet Svendler.