Området ved Tornhøj i Aalborg Øst transformeres i disse år fra udsat boligområde til livlig bydel med mødesteder, butikker og et mere varieret udbud af boliger. I fredags blevet første spadestik fejret på en kæmpe transformation af en skummel underføring (tunnel) under Humlebakken til en ny og lettere vejbro over Astrupstien , skabes der en lys og tryg forbindelse mellem boligområderne på begge sider. Der etableres nye byrum, hvor der både er plads til en byhave, butikker og caféliv. Målet er et aktivt by- og torveliv Med ombygningen af den nuværende tunnel under Humlebakken til en ny vejbro over Astrupstien, skabes der en lys og tryg forbindelse mellem boligområderne på begge sider. Der etableres nye byrum, hvor der både er plads til en byhave, butikker og caféliv. Målet er et aktivt by- og torveliv. Projektet er en del af Kickstart Tornhøj – et enkelt blandt mange projekter i Aalborg Øst byområdet, som Vandkunsten har været arkitekter på Projektet er tegnet af Vandkunsten i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab og Tyréns. Anlægsarbejdet er udbudt til entreprenøren Arkil og udføres i perioden fra marts 2017 til april 2018.   Baggrund I 2012 vandt Team Vandkunsten forstadskonkurrencen ’City in Between’ gennemført af Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania som del af kampagnen ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter langs Astrupstien med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. Siden er projektet for Tornhøj videreudviklet i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania. Bro- og byrumsprojektet ved Tornhøj indgår desuden som realiseringsprojekt i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0