Nye designprocesser i arkitektur og engineering er temaet for workshops og seminar d. 18. maj 2018 Om formiddagen er der to parallelle workshops: Integrerede Dynamiske Digitale værktøj + Social Bæredygtighed og om eftermiddagen et seminar med oplæg og debat. Formiddagens workshops Integrerede Dynamiske Digitale værktøj 18. maj kl. 8.30-12:00 / DTUs ’’databarer’’ bygn. 116 Få lejlighed til at prøve integrerede dynamiske værktøjer. På basis af Revit eller Rhino modeller kobles til beregninger af energi/indeklima/LCA/statik.Potentialet er at man kan se konsekvenserne af sine beslutninger, mens der modelleres i Rhino/Revit. F.eks. vil man kunne se, hvad den CO2 mæssige konsekvens er af at gøre vinduerne større i bygningen. Læringsmål: at vide hvad integrerede dynamiske værktøjer er, og hvad potentialet er i dit arbejde. Social Bæredygtighed / 8. maj kl. 8:30-12:00 / Bus + forskellige byområder i København Undervisere: Henriette Ejstrup (KADK), White Arkitekter, Tegnestuen Vandkunsten, Aleksander  Otovic (MTH), Sofie Kirt Strandbygaard (DTU), Liane Thuvander (Chalmers). Af Brundtlands tre bæredygtighedsområder (Social, Miljømæssig og Økonomisk bæredygtighed), er social bæredygtighed den vanskeligste at kvantificere, og dermed den vanskeligste at systematisere og udvikle digitale værktøj til. Men det betyder ikke, at der ikke arbejdes systematisk med det. Denne workshop vil finde sted i en bus (opsamling kl. 8.30 ved BLOX). Herfra går turen til forskellige byområder i KBH, hvor deltagerne vil få lejlighed til at anvende den metode, de er blevet introduceret til af underviserne undervejs i bussen. Læringsmål: at kende til principperne for state-of-the-art arbejde med social bæredygtighed, at vide hvad SAVE, CPTED og POE er og at kunne se hvad potentialet er i dit arbejde. For hver af workshops’ne/ Pris: 600 dkk (dækker undervisningsmateriale, honorarer, bustransport fra BLOX og retur, samt forfriskninger). Max. 40 deltagere. Tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/STED2018 Seminar /Kl. 13:30-17:00/ BLOX Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i et gratis seminar 13.30-17 i det nyåbnede BLOX, hvor tegnestuepartnerne i projektet fortæller om deres syn på digitale værktøjer i design processer nu og i fremtiden. Seminaret er gratis og der er max. 70 pladser (først til mølle) og no-show-fee på 500 dkk. Tilmelding/ http://www.conferencemanager.dk/STED2018   Efter seminaret vil der være en præsentation af bog om nye design processer: Informing Sustainable Architecture – the STED Project