Byggeforeningshusene fra det tidlige 1900-tal rummer helt åbenlyse kvaliteter i form af indbygget fleksibilitet, de rumlige sammenhænge og de menneskelige størrelsesforhold. Tæt og lavt og med gode muligheder for godt naboskab i bebyggelsen. Mens parallellerne til Kartoffelrækkerne er klare, er den konkrete udformning af Byhusene en anden. Blandt husenes særkender er boligernes disponering, hvor de enkelte etager er forskudt med et halvt trappeforløb. Det skaber direkte forbindelser mellem de forskellige etager i rækkehusene og medfører masser af dagslys i den ellers tætte bebyggelse. Forskydningerne har givet plads til parkering under boligen og gårdrummet. En løsning der skaber direkte adgang fra p-kælderen til hjemmet. Det er både bekvemt og muliggør en gade uden parkering. Her bliver det fælles adgangsrum altså opgraderet til et brugbart fælles opholdsrum. Tættere end Kartoffelrækkerne Foruden de bløde potentialer, løser Byhusene ved Havnevigen også en helt konkret udfordring i form af et krav i lokalplanen om en særlig høj udnyttelsesgrad. Det affødte en bebyggelse, der faktisk er endnu tættere end eksempelvis Kartoffelrækkerne. Svanemærkede boliger med genbrugte mursten Bygherren Bonavas ambition om at Svanemærke-certificere boligerne betyder blandt andet at de er opført af materialer, der bidrager til et sundt indeklima. Desuden tilføjer 700.000 genbrugte mursten på facaderne en stærk karakter fordi de allerede har patina. Prisværdigt samarbejde Bygningspræmien tildeles både bygherren Bonava og arkitekterne hos Vandkunsten. Den prisbelønnede bebyggelse er opført i totalentreprise udført i et prisværdigt samarbejde mellem arkitekterne hos Vandkunsten og entreprenøren NCC Construction. ”Selvom byggeforeningshusene nok har overlevet sig selv som tilgængeligt byhus og ’sparekasse’ for arbejderklassen, tror vi fuldt og fast på en ny æra for boligformen. Vi tror på, at de fysiske principper lader sig overføre til dagens byggeri, og at vi kan tilføre nogle ekstra kvaliteter i processen. Resultatet blev et meget tæt og intenst byggeri, der alligevel tilbyder en overordnet respekt for privatheden.” – fortæller Jan Albrechtsen, Arkitekt maa, partner hos Vandkunsten, om Byhusene på Islands Brygge