Gyldenrisparken på Amager er almene boliger i blokbyggeri fra 60’erne. Helhedsplanen involverede både renovering, transformation og nybyggeri. Boligblokkene i Gyldenrisparken har fået et tydeligt løft, mens hovedudtrykket er bevaret. Store vinduer giver mere lys i boligerne, og større altaner inviterer til ophold og binder ude- og indeliv sammen. Nye karnapper fungerer som en slags gadespejl, der giver udsyn og tryghed. Siden omdannelsen af boligområdet blev iværksat er ventetiden på boligerne steget fra 4-6 måneder til mellem 17-35 år. Danmarkshusene er bygget som AlmenBolig+ og bebyggelsens særlige organisation er med til at gøre husene billige, bæredygtige og med glade beboere. Blandt andet boksbyggeriet holder prisen nede – ved at udfordre byggeprocessen har vi tilført kurver til det normalt kasseformede byggeri. Lethallen i Jägers Skatepark drives og vedligeholdes af brugerne. Projektet er et socialt, miljømæssigt og økonomisk rentabelt alternativ til konventionelle idrætshaller. Det Moderne Tanghus genfortolker en unik byggetradition, der siden 1200-tallet har præget Læsø. Huset CO2-neutralt og har et meget lavt energiforbrug, der lever op til energikravene for 2020. Resten af de mere end 50 projekter kommer fra hele Danmark. I følge Danske Ark afspejler de mange af de måder, byggeriet er med til at skabe bedre rammer for vores liv på. Der er boliger, arbejdspladser, byrum og institutioner. Store og små bygninger. Byrum og landskaber. Nogle er prestigiøse byggerier, andre er til et ganske lille budget, men langt de fleste eksempler er god hverdagsarkitektur, der gør en forskel for de mennesker, der færdes der. Arkitektur der skaber livskvalitet. >> Find eksempelsamlingen hos Danske Ark her