Aeforos – ”den der bringer bæredygtigheden”

LCA – Livcyklusanalyser analyserer produkter og bygningers energiforbrug over hele sin levetid. Med et hurtigt LCAværktøj, kan der tidligt træffes beslutninger om materialevalg m.m i projekter. Også konstruktionsdesignet med hensyn til f.eks. design for disassembly (DfD) og indtænkning af vedligeholdelsesindsatsen under bygningens drift påvirkes af tidlig viden om energiforbruget. Hidtil har udfordringen for LCA dog været, at udførelsen er tidskrævende og dermed bekostelig. Derfor udføres beregninger oftest som afslutning i projekter og anvendeligheden af metoden har været stærk begrænset. Det vil vi med et nyt værktøj lave om på. Ved at arbejde direkte i Revitmodeller, gør værktøjet det muligt for arkitekter hurtigt selv at lave LCA-beregninger på samme måde som f.eks dagslysberegninger er tilgængelige i dag. Det nye værktøj hedder ”Aeforos” som på græsk betyder så meget som ”den der bringer bæredygtigheden”. Aeforos værktøjet er udviklet i et speciale af “vores” master studerende Marios Tsikos fra DTU.BYG. Han har netop fået 12 for sit masterprojekt ” Sustainable Design with Respect to LCA Using Parametric Design and BIM Tools”. Tillykke Marios!

Lav en LCA når du vil

Masterprojektet handler om udvikling af et BIM værktøj til beregning af LCA direkte fra selve bygningsmodellen. Målet var at udvikle et værktøj som vil tillade arkitekter til at bruge LCA som beslutningsgrundlag i de tidlige designfaser. Marios værktøj er baseret på Dynamo og giver dermed mulighed for at bruge revitmodeller direkte uden flere mellemskridt. Værktøjet stiller kun få krav til selve udformningen af revitmodellen, med fordelen at projektteamet ikke behøver at ændre deres eksisterende workflow for at ”muliggøre” anvendelsen af værktøjet. For en LCA kyndig betyder værktøjet, at der på nærmest enhver tidspunkt kan laves en LCA beregning som kun tager få minutter og på denne måde bliver LCA lige så anvendelig for arkitekter som f.eks dagslysberegninger.

Bred anvendelighed med kendte databaser

Fordelen med værktøjet er at mange ”kendte” fejlkilder er blevet adresseret under udvikling og kunne fjernes fra selve workflowet hen til en LCA. Dette giver en større sikkerhed omkring resultater end man kender det fra andre værktøjer. Værktøjets beregningskerne er desuden bygget således at forskellige LCI-databaser kan anvendes, dette med ønsket om at værktøjet kan anvendes for eksempel i sammenhæng med en DGNB certifikation.

En del af stort forskningsprojekt

Aerofos er blevet til som led i vores arbejde med Nordic Built STED projektet som ledes af DTU.Byg og som i store træk handler om at udvikle og definere nye måder for at integrere digitale værktøjer til udvikling af mere bæredygtigt byggeri. Nordic Built STED projektet fortsætter til 2017 og afsluttes med en fælles publikation. I det kommende semester i STED har Vandkunsten opgaven om at få implementeret det nye værktøj samt at prøve programmet videreudviklet for at kunne lave LCC beregninger, samt finde en grænseflade til SBis software LCA.Byg og LCC.Byg. Aeforos bliver tilgængeligt for alle, når vi udgiver det som open source program. Så kan det afprøves og videreudvikles af alle, som har lyst og mod på det. Marios masterafhandling kan findes i DTU.Orbit: Kontakt: Jan Schipull