Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Solvej Sørensen

Studentermedhjælp/bogholderiet
sol@vandkunst.dk

CV

2017

Ansat på Vandkunsten