Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Niels Pedersen

Bygningskonstruktør MAK
np@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 35

Niels har en uddannelse i IKT-ledelse, og har på den baggrund fungeret som en del af projekteringsledelsen på flere byggeprojekter. Han har stor erfaring med varetagelse af det digitale samarbejde mellem de respektive projekters parter med henblik på at sikre solid tværfaglig koordinering – blandt andet i forhold til geometrisk placering af bygningsdele i form af digitale kollisionskontroller.

Niels er herudover revit superbruger og habil i BIM projektering.

CV

2018

Ansat hos Vandkunsten

2017

Ansat hos KANT som IKT-koordinator

2012-

Ansat hos Vandkunsten

2012

Afgang fra Københavns Erhvervsakademi, KEA