Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Martin Erik Andersen

Landskabsarkitekt MAA
mea@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 73

Martin Erik Andersen har et stort erfaringsgrundlag indenfor feltet landskab, og har arbejdet med blandt andet byrum og parker, byfornyelse, anlæg til idræt, leg og bevægelse, udearealer ifm. renovering og nybyggeri af boliger samt skybrudssikring og LAR.

Hovedvægten i hans virke på tegnestuen ligger i dag på projektering, men han har en bred profil og beskæftiger sig med landskabsarkitektrådgivning i alle byggeriets faser.

Martin interesserer sig for bæredygtighed i udvikling og projektering af landskabet, herunder bl.a. LAR og biodiversitet.

CV

2014

Ansat hos Vandkunsten

2013-2014

Ansat hos Schønherr A/S

2013

Ansat hos Bisgaard Landskab

2013

Freelancearbejde for billedkunstner professor Torben Ebbesen

2013

Freelancearbejde for gaardrum.dk

2006-2013

Ansat hos Peter Holst Arkitektur & Landskab

2006

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole

2004-2005

Studentermedhjælper for Arkitekt Finn Selmer

2004-2005

Praktik hos Peter Holst Arkitektur & Landskab