Krudtløbsvej 14
DK-1439 København K

(+45) 32 54 21 11
vandkunsten@vandkunst.dk
CVR: 25507886
Bank: Danske Bank

Flemming Ibsen

Arkitekt MAA, partner
fi@vandkunst.dk
(+45) 60 40 27 56

Flemming har som medarbejder og partner hos Vandkunsten, samt som selvstændig praktiserende arkitekt, været ansvarlig for planlægning og projektering af byggerier med mangfoldige funktioner og skalatrin.
Flemming har stor erfaring med idéudvikling, projektudvikling, detailprojektering og projekteringsledelse.

Flemming arbejder hovedsageligt sammen med private bygherrer og har opført boliger i ind- og udland, erhvervsbyggerier og store kulturinstitutioner som Hamar Kulturhus. Som ansvarlig projektleder og projekteringsleder, træffer Flemming, i samspil med bygherreorganisationen, de nødvendige aftaler af designmæssig, økonomisk og teknisk karakter og sikrer en åben og dialogbaseret kommunikation.

Flemming er aa-udpeget fagdommer.

CV

2015

Tildelt Nykredits Bæredygtighedspris

2008-

Partner i Vandkunsten

2005

Udpeget fagdommer af Akademirådet

1993-

Selvstændig praktiserende arkitekt

1992-1994

Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole

1987-2007

Ansat hos Vandkunsten

1987

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole